Bilgi Güvenligi Politikamız
Bilgi Güvenligi Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

 

Ev tekstili ürünleri ve bükülmüş ipliklerin satışı alanında faaliyet gösteren SÜPER TEKSTİL, bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak benimsemekte ve bilgi güvenliğini güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır.

SÜPER TEKSTİL A.Ş. olarak, kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Ø  Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

-          İşe etkisini: varlığıyerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

-          Tehdit olasılığını:zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Ø  Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi,  değerlendirmeyi,

Ø  Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Ø  Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

Ø  İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Ø  Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Ø  Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Ø  Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

Ø  İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

            Taahhüt ederiz.

 

            Genel Müdür