Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız


Ev tekstili ürünleri ve bükülmüş ipliklerin satışı alanında faaliyet gösteren SÜPER TEKSTİL, bilgiyi en

değerli varlıklardan biri olarak benimsemekte ve bilgi güvenliğini güvence altına almak için gerekli

idari ve teknik tüm tedbirleri almaktadır.

SÜPER TEKSTİL A.Ş. olarak, kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin

sürekli gelişimini sağlamak için:

Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

- İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve

hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

- Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar

kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim

kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri

uygulamayı,

Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise

koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği

durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim

yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

Taahhüt ederiz.

İletişim

Bize Ulaşın

İletişim Formu