Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI


Süper Tekstil A.Ş. olarak politika anlayışımız, müşteri beklentileri doğrultusunda üretim ve pazarlama süreçlerinin her adımında kalite yönetimini esas almaktır. İşletme politikamız ışığında, kurulduğumuz günden bugüne, kaliteyi kontrol etmeyi değil, üretmeyi esas alırız. Bu anlayış ve görüş altında;

● Kalitenin “müşteri, istek ve ihtiyaçlarına uygunluk” olduğu inancıyla, müşteri taleplerinin en uygun ve kısa zamanla karşılanmasını sağlar.


● Firmamız müşteri memnuniyetini arttırmak için süreç temeline dayanan kalite yönetim sistemini uygular, sistemin etkinliğini gözden geçirir ve sürekli geliştirmesi için gereken kaynakları sağlar.


● Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai mamulün ve hizmetin üretimi için tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite takım çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik gerekli imkanları temin eder.


● Faaliyetlerini yürütürken çevre ve topluma olan sorumluluğu bilincinde hareket eder.


● Müşteri şartları ve yasal şartların yerine getirilmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlar ve uygular.


● Süper Tekstil’de kalite yönetimi üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların sorumluluğundadır ve çalışanlarımız bu sorumluluk bilinciyle hareket eder.

İletişim

Bize Ulaşın

İletişim Formu